Astăzi, la sediul ABA Banat a avut loc ședința de lucru a Comitetului de Bazin Banat, în cadrul căreia au fost discutate/votate mai multe subiecte de interes:

  • Noul președinte al Comitetului de Bazin Banat, ales prin votul membrilor, este Mihai Ritivoiu, prefectul județului Timiș.
  • Prezentarea proiectului RO-FLOODS, cu măsuri propuse pentru reducerea efectelor inundațiilor în Banat
  • Avizarea Planului de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Banat 2022-2027

Planul de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Banat  (cel de-al treilea ciclu de planificare 2022-20270) este cel mai important instrument de implementare a prevederilor Directivei europene Cadru Apă. Prin acest Plan de Management Bazinal se vizează îndeplinirea obiectivelor de mediu până în anul 2027. Mai exact, acestea se referă la atingerea stării bune a corpurilor de apă  din spațiul hidrografic Banat. Acest lucru se poate realiza prin:  identificarea presiunilor antropice importante şi a impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, măsuri, acţiuni, soluţii şi lucrări pentru stoparea sau diminuarea efectelor negative ale activităţilor umane, și prin   reducerea poluării.

Proiectul RO-FLOODS sub denumirea completă  “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații” este coordonat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române,  cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul urmărește gestionarea eficientă a inundațiilor prin colaborarea instituțiilor publice, a sectorului privat, a societății civile și cetățenilor, reactualizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații și elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații.

Comitetul de Bazin înlesnește colaborarea eficientă, privind gospodărirea resurselor de apă ale bazinului hidrografic, a autorităților bazinale de gospodărire a apelor cu instituțiile administrației publice locale, cu utilizatorii din bazinul respectiv, cu beneficiarii serviciilor publice de gospodărire a apelor și cu organizațiile non-guvernamentale locale.

Vezi și pe: Apele Române Banat