Prezentare

Administrația Bazinală de Apă Banat este sucursală cu personalitate juridică a Administrației Naționale „Apele Române”, care administrează aproape în totalitate apele a două unități administrativ-teritoriale, pe care  își desfășoară activitatea Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiș  (cu sediul în Timișoara) și  Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin (cu sediul în Reșiţa).

Instituția noastră are în administrare bazinele hidrografice ale râurilor: Aranca, Bega, Bega veche, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și a fluviului Dunărea, parțial. Spațiul Hidrografic Banat este constituit, administrativ, din judeţele Timiş şi Caraş-Severin (integral), Arad, Gorj şi Mehedinţi (parţial).

Suprafața totală administrată este de 18.393,15 km2, cu o lungime a rețelei hidrografice de 6.705 km.

Administrația Bazinală de Apă Banat are următoarele atribuții principale:

 • Gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafața și subteran și protecția acestora împotriva epuizării si degradării, precum si repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse.
 • Administrarea, exploatarea si intreținerea infrastructurii Sistemului de gospodărire a apelor, aflata in administrarea sa.
 • Administrarea, exploatarea si intreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si balților, in starea lor naturala sau amenajată, a zonelor umede și a celor protejate, aflate in patrimoniu.
 • Administrarea, exploatarea și intreținerea infrastructurii Sistemului bazinal de veghe hidrologică si hidrogeologică, Sistemului de supraveghere a calității resurselor de apă.
 • Asigurarea funcțiilor de operator bazinal pentru resursele de apă de suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, și pentru resursele de apă subterane, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, in condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres in reglementările specifice in vigoare.
 • Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane in toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.
 • Apărare împotriva inundațiilor, la nivel bazinal, prin lucrările de gospodărire a apelor aflate in administrarea sa, gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de apărare, administrează, întreține și asigură exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului și cele din domeniul propriu.
 • Avizarea și autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor și activităților ce se execută pe ape.
 • Realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instrucțiuni, în domeniul gospodăririi apelor.
 • Implementarea, în cadrul Spațiului Hidrografic Banat a Directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.

Documentele eliberate de către instituția noastră la cererea persoanelor fizice sau juridice sunt: avize de gospodărire a apelor, avize de amplasament, permise de traversare, notificări începere execuție, autorizații de gospodărire a apelor, notificări punere in funcțiune, consultanțe tehnice, transferuri de acte de reglementare, date de calitate, condiții de calitate, statistică, răspuns la adrese oficiale, rapoarte către Prefectură, Ministerul Mediului, I.S.U.Banat.

Administrația Bazinală de Apă Banat are în componență doua subunități:

 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiș
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin